LA GRAN MAJORIA DE LES EMPRESES TREBALLEN EN EQUIPS, PERÒ… TREBALLEN ELS EQUIPS?

El Coaching d’Equips és un procés d’aprenentatge a través del qual un equip o organització es qüestiona els límits del seu acompliment amb l’objectiu de superar-los. Va més enllà d’una activitat de “Team Building” i cohesió de grup, es tracta de desenvolupar el rendiment col•lectiu d’un equip per tal que el seu resultat superi àmpliament la suma del potencial individual de cada un dels seus membres.

Normalment l’equip té interpretacions que obstaculitzen la seva feina, la seva competitivitat, l’acompliment dels resultats buscats, el vincle efectiu entre els integrants de l’equip, el clima organitzacional, etc. El coach acompanya a l’equip en el procés de desafiar-se, de qüestionar les seves interpretacions per superar aquests obstacles i aconseguir que l’equip pugui fer quelcom que abans no podia.

Actualment ja no només calen coneixements i habilitats tècniques perquè una empresa tingui èxit, sinó que cal desenvolupar les habilitats i aptituds emocionals, relacionals i creatives dels seus equips de treball.


Coaching d’Equips per a què i per a qui?

Aquest servei pot ser útil i atractiu per a empreses que tinguin dins la seva organització alguna d’aquestes situacions:

– Grups de nova formació: per veure qui liderarà, qui treballa bé en equip, qui accepta que no comparteixin la seva opinió, qui raona el seu punt de vista acceptant que no és la veritat absoluta, etc. En resum, per a conèixer el nou equip.

– Grups ja formats que o bé no assoleixen els seus objectius i es vol detectar què falla o bé es vol descobrir a qui del grup s’ha de potenciar i/o promocionar dins l’empresa.

– Grups ja formats on es vulgui optimitzar la seva interrelació personal (conflictes, motivació, lideratge…)

– Si hi ha una nova direcció del grup i el director en vol conèixer els integrants més a fons.

– Fusió d’equips o reestructuració de l’equip.

L’objectiu que tindran les sessions de coaching d’equips serà desenvolupar estratègies per a resoldre contradiccions, tensions o conflictes dins l’equip i potenciar la comunicació, confiança, integració i l’alineació dels esforços.

Es tracta de “provocar” un espai i un temps de reflexió que habitualment no té cabuda dins de la rutina laboral diària.

Coaching d'equips a la cuinaCoaching d'equips a la cuinaCoaching d'equips a la cuinaCoaching d'equips a la cuinaCoaching d'equips a la cuinaCoaching d'equips a la cuina

Per què Food Coaching?

Quan es cuina en grup apareixen de manera espontània els nostres comportaments més innats, de la mateixa manera que apareixen al nostre entorn laboral diari.

Hi ha un fort paral•lelisme amb el treball sota pressió, moment en què apareixen aspectes com la confiança en els altres, la capacitat d’innovar per sobrepassar un obstacle, superar pors i barreres i construir un equip on cadascú tingui una missió i una aportació

Els fem aflorar així per a que els membres de l’equip en puguin prendre consciència i, d’aquesta manera, poder-hi reflexionar i polir-los després des de les tècniques del coaching.

Així doncs, el què pretenem millorar és la forma com els membres de l’equip es relacionen a partir d’haver potenciat la confiança i la comunicació.


Contacta amb nosaltres

  Nom (obligatori)

  Nom de l'empresa

  Email (obligatori)

  Telèfon

  Missatge

  Abans d'enviar, llegeixi la protecció de dades

  Avís Legal

  Back to Top